Skimmia 'Snow White'

Potmaat: P. 26
Hoogte (incl. pot): 60 cm
Belading: 3x10
Aantal bloemen: 45+

Skimmia Snow White Skimmia Snow White Skimmia Snow White Skimmia japonica Snow White P.26 Skimmia Snow White etiket